Hướng dẫn lắp đặt đầu phun chữa cháy

Hướng dẫn lắp đặt đầu phun chữa cháy
  1. Phạm vi áp dụng:
   – Sử dụng cho công tác lắp đặt đầu phun chữa cháy (Sprinkler) hướng lên, hướng xuống, gắn tường.
  2. Các tài liệu tham khảo:
   – Tiêu chuẩn TCVN 6379 – 1998 – Thiết bị chữa cháy, trụ nước chữa cháy, yêu cầu kỹ thuật;
   – Tiêu chuẩn TCVN 7435-1:2004 – Bình chữa cháy xách tay và xe đẩy chữa cháy.
  3. Cách lắp đặt:
   3.1. Công tác chuẩn bị :
   – Bản vẽ thi công được CĐT phê duyệt;
   – Vật tư, phụ kiện tuân thủ theo trình duyệt vật tư đã được CĐT phê duyệt;
   – Kiểm tra mặt bằng thi công;
   – Kiểm tra chất lượng phụ kiện, không bị lỗi;
   – Chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ cần thiết để lắp đặt.
   3.2. Công tác lắp đặt:
   – Đầu phun chữa cháy phải lắp đặt đúng chủng loại đã được phê duyệt cho từng khu vực có cấp độ nguy cơ cháy khác nhau.
  4. Quy trình lắp đặt: Được thể hiện chi tiết trong tài liệu bên dưới
  zalo
  Hotline