Các loại áp suất trong hệ thống điều hòa không khí – thông gió

Các loại áp suất trong hệ thống điều hòa không khí – thông gió

  Trong một hệ thống điều hòa không khí – thông gió, quạt phải vượt qua mọi lực cản để luồng không khí có thể di chuyển qua hệ thống. Vì vậy áp suất của quạt là một điều lưu ý quan trọng trong hệ thống. Có sự khác biệt giữa các loại áp suất xuất hiện trong hệ thống:

  1. Áp suất tĩnh (ps)

  Áp suất tĩnh là áp suất của không khí tác động lên các thành ống gió xung quanh theo chiều vuông góc tức là tổng của tất cả lực cản tác dụng vuông góc trong hệ thống. Tổng này bao gồm các lực cản riêng biệt như độ nhám bề mặt của ống gió, phụ kiện, lưới, bộ trao đổi nhiệt,…

  Áp suất tại bất kỳ điểm nào ở trạng thái nghĩ đều như nhau theo mọi hướng

  zalo
  Hotline