Các thiết bị cơ bản của hệ thống ống gió

Các thiết bị cơ bản của hệ thống ống gió

  Ngoài ống gió và miệng gió, hệ thống ống gió còn có các thiết bị cơ bản sau:
  1. Van gió (VCD – Volume Control Damper):
  Công dụng: Đóng, mở để điều chỉnh lưu lượng gió, thường lắp trên các ống nhánh
  Cấu tạo: gồm loại 1 cánh và loại nhiều cánh
  Phân loại: gồm loại hình chữ nhật, hình trò, loại điều chỉnh bằng tay hoặc loại điều chỉnh bằng động cơ điện

  2. Van gió gắn tại miệng gió (OBD – Opposed Blade Damper):

  • Công dụng: Dùng để điều chỉnh lưu lượng, tán gió đều khi cấp vào không gian cần điều hòa
  • Cấu tạo: Nhiều cánh, lắp đối xứng nhau
  • Vị trí lắp: Thường lắp trên cổ miệng gió hình chữ nhật.

  3. Van gió 1 chiều (NRD – Non Return Damper):

  • Công dụng: Chỉ cho gió đi qua, không cho thổi ngược vào không gian trước
  • Cấu tạo: Một cánh hay nhiều cánh
  • Phân loại: Hình chữ nhật, hình tròn
  • Vị trí lắp: Thường lắp ở đầu đẩy của 2 quạt đi góp chung trong 1 ống chính
  zalo
  Hotline