Khách sạn Hoàng Gia Cao Bằng

Khách sạn Hoàng Gia Cao Bằng

- ĐỊA ĐIỂM/ LOCATION:
Số 42 Kim Đồng, thành phố Cao Bằng
No.42 Kim Dong, Cao Bang city

CÔNG VIỆC/ SCOPE OF WORK:
Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG GIA CAO BẰNG

Investor: CAO BANG ROYAL .,JSC
Hạng mục cung cấp: Bơm nhiệt Mitsubishi Electric

Items of supplier: Heatpump of Mitsubishi Electric

zalo
Hotline