Biệt thự 24 Vườn Tùng

Biệt thự 24 Vườn Tùng

- ĐỊA ĐIỂM/ LOCATION:

Số 24 vườn Tùng, KĐT Ecopark, Hưng Yên
No.24 Tung garden, Ecopark urban area, Hung Yen province

- CÔNG VIỆC/ SCOPE OF WORK:
Chủ đầu tư: Ông Minh
Investor: Mr Minh
Hạng mục cung cấp: Điều hòa hồi nhiệt (R2) Mitsubishi Electric
Items of supplier: R2 air-conditioning of Mitsubishi Electric

zalo
Hotline